voor schrijfadvies, inspiratie en schrijfbegeleiding op maat

Disclaimer

  • Door toegang tot en gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
  • Ikwilschrijven.nl besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de inhoud van deze website. Desondanks garandeert ikwilschrijven.nl op geen enkele wijze de correctheid of volledigheid van de informatie op deze website.
  • De informatie die via deze website wordt geraadpleegd is deels afkomstig van derden. ikwilschrijven.nl controleert deze informatie niet op juistheid en volledigheid en is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk.
  • Ikwilschrijven.nl garandeert op geen enkele wijze de inhoudelijke kwaliteit of bekwaamheid van de schrijfdocenten of andere aanbieders op deze site en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het eventuele contact met en afgenomen diensten van schrijfdocenten of andere aanbieders die via deze site te vinden zijn.
  • Ook is ikwilschrijven.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade die enig verband zou kunnen hebben met deze website.
  • Koppelingen naar andere websites en aanvullende diensten worden enkel aangeboden onder de verantwoordelijkheid van de schrijfdocent of schrijfcoach die dit aanbiedt.
  • Deze website en de inhoud daarvan (waaronder de opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur) is beschermd door het auteursrecht en databank-recht.
    Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ikwilschrijven.nl.