jouw profiel op ikwilschrijven.nl

Algemene voorwaarden

Bij registratie  op ikwilschrijven.nl verklaart de gebruiker zich akkoord met  deze  algemene voorwaarden.  

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedereen die zich registreert op ikwilschrijven.nl, verder vermeld als ‚Äėschrijfdocent en schrijfcoach‚Äô.

1. Doel van deze website

 • Ikwilschrijven.nl heeft als doel meer mensen in hun vrije tijd of op het werk, in het onderwijs en in de culturele sector vaker, met plezier en beter te laten schrijven en de zoektocht naar een geschikte schrijfdocent of schrijfcoach te vergemakkelijken.
 • Ikwilschrijven.nl is een kwalitatieve website waar schrijfdocenten en schrijfcoaches hun aanbod kenbaar maken, zodat bezoekers op een duidelijke en effici√ęnte manier de inspiratie en / of begeleiding kunnen vinden die bij hen past.
 • Beheerders van ikwilschrijven.nl kunnen infosessies, lezingen, workshops, activiteiten, cursussen, trainingen, opleidingen enz. ‚Äď die te maken hebben met het thema van de website ‚Äď via ikwilschrijven.nl bekendmaken aan een doelgericht publiek.

2. Vermelding

 • Een vermelding op ikwilschrijven.nl houdt in dat gegevens in dat de gegevens over de schrijfdocent of schrijfcoach, zijn bedrijf en/of organisatie meegenomen worden in de zoekacties. Ze worden op de website getoond op basis van de selectie van bezoekers. De gegevens worden ook meegenomen door verschillende zoekmachines.
 • De schrijfdocent / schrijfcoach heeft de mogelijkheid om zichzelf, zijn praktijk en/of zijn organisatie en activiteiten te laten zien op een persoonlijke profielpagina, waar enkel door hem zelf gekozen gegevens zichtbaar zijn.
 • Alle gegevens moeten conform het doel van deze website zijn.
 • Voor de duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website kan er per profiel slechts √©√©n persoon vermeld worden en dient het op √©√©n persoonsnaam te staan. De naam van een bedrijf of organisatie kan wel vermeld worden in de persoonlijke tekst op de eigen profielpagina.
 • Via een inlogscherm met eigen wachtwoord kan de schrijfdocent / schrijfcoach persoonlijke gegevens zelf beheren, wijzigen of aanvullen.

3. Tarief

 • Een vermelding op ikwilschrijven.nl is steeds geldig voor 1 jaar, startende vanaf de verwerking van betaling.
  De kosten van registratie en van een verlenging bedragen jaarlijks ‚ā¨ 60,–
 • De registratie loopt door tot wederopzegging door de gebruiker.
 • Het tarief kan jaarlijks gewijzigd worden.
 • Het profiel is zichtbaar vanaf het moment¬† waarop de schrijfdocent / schrijfcoach een persoonlijk profiel heeft ingevuld en het online plaatsen door ikwilschrijven.nl.¬†

4. Aanmelding

 • Na het invoeren van de gevraagde gegevens bij registratie krijgt de schrijfdocent / schrijfcoach een uitnodiging tot betaling.
  Nadat de betaling ontvangen is door ikwilschrijven.nl kan de schrijfdocent / schrijfcoach direct inloggen en een profielpagina aanmaken.
 • De schrijfdocent / schrijfcoach heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren binnen 14 dagen na de betaling. Deze annulering dient te gebeuren via mail naar het contactadres. Ikwilschrijven.nl is niet verantwoordelijk voor het te laat of niet ontvangen van de annulering door externe storingen.
 • Een wachtwoord kan opnieuw opgevraagd worden op de inlogpagina. Dit zal verstuurd worden naar het opgegeven mailadres.

5. Betaling

 • Zoals eerder vermeld krijgt de schrijfdocent / schrijfcoach na het invullen van de registratiegegevens de gelegenheid om het jaartarief te betalen.
 • Betalingen verlopen via een online betaalsysteem en worden verwerkt door Payment provider Mollie. De voldane factuur wordt automatisch naar het opgegeven mailadres gestuurd.
 • Bij niet betalen worden de gegevens niet op de website geplaatst.¬†
 • Bij niet (tijdig) verlengen van het abonnement gaat de profielpagina offline.¬† De opgebouwde geschiedenis van het profiel met de linken in de zoekmachines kunnen daarbij verloren¬†gaan.

6. Contactgegevens

 • De schrijfcoach / schrijfdocent is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn contactgegevens (eigen website, e-mail, telefoonnummer)

7. Verlengen / be√ęindigen

 • Na een jaar wordt de registratie automatisch verlengd. De schrijfdocent / schrijfcoach ontvangt twee weken voor het verlopen van de termijn bericht en dient de verlenging te bevestigen door het voldoen van het jaartarief.
 • De schrijfdocent / schrijfcoach hoeft bij niet verlengen van de vermelding geen bericht te geven; er is geen opzeggingstermijn.
 • De schrijfdocent / schrijfcoach kan de jaarlijkse verlenging van de registratie annuleren, binnen 14 dagen na betaling,¬† via een mail naar het contactadres.
 • Ikwilschrijven.nl is niet verantwoordelijk voor het te laat of niet ontvangen van een annulering door externe verstoringen.
 • Wanneer de schrijfdocent / schrijfcoach de vermelding van het profiel wenst te be√ęindigen voor het verstrijken van de einddatum, kan dit aangevraagd worden via een mail naar het contactadres. Uiterlijk binnen 14 werkdagen zullen alle gegevens dan offline gaan. Een (gedeeltelijke) terugbetaling van de registratiekosten is niet mogelijk, ook niet bij het be√ęindigen van werkzaamheden, ziekte, overlijden etc.
 • Na be√ęindiging of niet verlengen van de registratie worden de persoonlijke inloggegevens 1 jaar bewaard. Dat geeft de schrijfdocent / schrijfcoach de mogelijkheid om na het voldoen van de kosten het profiel opnieuw te activeren. Wel dient de schrijfdocent / schrijfcoach zich te realiseren dat door het onderbreken van de vermelding op ikwilschrijven.nl de waardevolle opgebouwde geschiedenis en linken in de zoekmachines mogelijk verloren zullen gaan.
 • Ikwilschrijven.nl behoudt zich het recht voor om de website of de actieve werking hiervan te be√ęindigen, om welke reden dan ook. Lopende vermeldingen vervallen op dat moment en worden niet terugbetaald. De kosten van eventuele schade die hierdoor zou ontstaan worden niet vergoed.

8. Gegevens

 • Met de inloggegevens heeft de schrijfdocent / schrijfcoach de mogelijkheid om ten alle tijden gegevens op het persoonlijk profiel te wijzigen of aan te vullen. Deze gegevens kunnen alleen beheerd worden door de schrijfdocent / schrijfcoach in kwestie. Derden hebben geen toegang tot het wijzigen van deze gegevens.
 • Ikwilschrijven.nl heeft het recht om ten allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de inhoud en lay-out van het profiel of om bepaalde gegevens te verwijderen. Over deze beslissing wordt niet gecorrespondeerd.
 • Wanneer ikwilschrijven.nl van mening is dat bepaalde gegevens ongepast zijn, niet van toepassing zijn op de doelstellingen van de website, niet waarheidsgetrouw zijn, misleidende informatie bevatten of schade zouden kunnen veroorzaken aan de website of aan derden, heeft ikwilschrijven.nl het recht om het profiel onmiddellijk en definitief te verwijderen en de vermelding te annuleren. Deze beslissing is dan onherroepelijk en er vindt geen restitutie plaats van betaalde registratiekosten of een deel hiervan.
 • De schrijfdocent / schrijfcoach dient de gegevens en inhoud van het profiel op te stellen conform het doel van de website; ook mogen ze niet in strijd zijn met de wet. Klachten over niet correcte of ongepaste informatie op de profielpagina, of klachten over ongepast gedrag door een schrijfdocent / schrijfcoach op de website worden onderzocht en kunnen leiden tot het verwijderen van het profiel.
 • De schrijfdocent / schrijfcoach is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar profiel.
 • De schrijfdocent / schrijfcoach is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van de zoektermen (schrijfactiviteiten, aanbod etc.).
  Ikwilschrijven.nl is niet verantwoordelijk voor een onjuiste selectie van zoektermen door de schrijfdocent / schrijfcoach.
 • De volledige inhoud van de persoonlijke tekst en de juistheid hiervan vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de schrijfdocent / schrijfcoach, en dus niet onder die van ikwilschrijven.nl.
 • Teksten en inhoud van het profiel moeten door de schrijfdocent / schrijfcoach zelf geschreven zijn; ze mogen niet zijn overgenomen van derden.
 • Er kan een link naar een persoonlijke (zakelijke) website geplaatst worden. Linken naar andere doorverwijssites of websites die niet conform zijn aan het doel van ikwilschrijven.nl zijn niet toegestaan. Deze zullen verwijderd worden.

9. Privacy

 • Ikwilschrijven.nl verklaart dat de gegevens van de schrijfdocent / schrijfcoach niet gebruikt zullen worden voor externe commerci√ęle doeleinden en niet worden doorgegeven aan derden.
 • Ten aanzien van de wet AVG stemt de schrijfdocent / schrijfcoach er mee in dat alle door de schrijfdocent / schrijfcoach ingevoerde gegevens, uitgezonderd facturatie ‚Äďen registratiegegevens, worden gepubliceerd op de website en dientengevolge openbaar toegankelijk zijn. In de privacyverklaring is alle informatie opgenomen over de verwerking van gegevens.
 • Om een goede dienstverlening te bieden maken we gebruik van functionele cookies en anonieme analytische cookies. Lees hierover meer in ons privacybeleid.
 • Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart de schrijfdocent / schrijfcoach akkoord te zijn met het privacybeleid.
 • Ikwilschrijven.nl is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens door derden.

10. Storingen

 • Ikwilschrijven.nl is niet aansprakelijk voor algemene storingen van de server of het internet, of andere storingen veroorzaakt door derden.
 • Het is mogelijk dat de website tijdelijk offline is voor onderhoud of uitbreiding. Dit is enkel om de functionaliteit te verbeteren. Ikwilschrijven.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade hier door.
 • Ikwilschrijven.nl kan niet garanderen dat de website ten alle tijde (100%) beschikbaar is.

11. Wijzigingen

 • Ikwilschrijven.nl heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit van de website, zonder de schrijfdocent / schrijfcoach hiervan op de hoogte te brengen.
 • De domeinnaam van de website kan gewijzigd worden.
 • Ikwilschrijven.nl heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen, en ook de tarieven. Nieuwe voorwaarden en tarieven zijn automatisch van toepassing bij het vernieuwen van de vermelding.
 • Suggesties, advies en opmerkingen ter verbetering van de website worden op prijs gesteld, ze kunnen via email worden doorgegeven.
 • Eventuele problemen of klachten kunnen door de schrijfdocent / schrijfcoach ook op deze manier gemeld worden.

Ikwilschrijven.nl is een dienst van Groot Denkraam / Schrijven in Delft.
De website wordt beheerd door leden van het Netwerk Schrijfdocenten.